Themamiddag Ons Welzijn

De KBO’s van Heeswijk en Dinther organiseerden op 25 september een themamiddag.

Ongeveer 75 personen kwamen naar cc Servaes.


Bij binnenkomst ontvingen zij een uitgebreide informatiemap van ONS welzijn.

Nol Braks (opbouwwerk) en Leny Janssen (ouderenwerk) vertelden over Ons Welzijn. Deze organisatie is ontstaan door een fusie van Aanzet, Mee, RIGOM en Vivaan. Uit de reacties blijkt dat de naam Vivaan bij velen wel bekend is, maar ONS welzijn minder.


Uitgelegd wordt hoe ONS welzijn haar taak te zorgen voor het welzijn in de dorpen uitvoert. Dat gebeurt naast de inzet van de KBO’s, Samen Sterk, Lichtpunt en de Vrijwillige Ouderenadviseurs.

Vanuit ONS welzijn zijn vier disciplines vertegenwoordigd in het Sociaal Team: opbouwwerk, ouderenwerk, jeugdwerk en maatschappelijk werk. Alle vragen die door de kernen niet worden opgelost komen hier terecht. Individuele steun kan geboden worden. In dit kader kwamen meer specifiek het langer zelfstandig thuis wonen, mantelzorg, vervoer en geldzaken aan bod.


Maatschappelijk werkster Petra Stulemeijer vertelt over het individueel werken met mensen van alle leeftijden. Het werkt heel eenvoudig; mensen hebben geen doorverwijzing nodig en het is gratis. Tijdens de middag werd op heel veel vragen uit de zaal antwoord gegeven.              
Vragen rond eenzaamheid komen vaak naar voren. Een link naar activiteiten, zoals van KBO, wordt altijd gelegd. Feit blijft dat alleen zijn niet per definitie eenzaamheid betekent.

Heeft men problemen op het gebied van bijv. relaties, rouw, huisvesting, gezondheid of financiën, dan kan men met Petra in contact komen via ONS welzijn, telefoon 088-3742525.