Themamiddag rond zorg

Een informatieve themamiddag met twee zeer interessante thema’s:
1. Over Koninklijke VISIO, het expertisecentrum voor slechtziende en (doof)blinde mensen.
2. “Durf te vragen” over bekende en onbekende (financiële) regelingen waar ouderen recht op hebben.